O FIRMIE

Jako niezależni doradcy, dla każdego z naszych partnerów biznesowych, staramy się dobrać indywidualne rozwiązania, które odpowiadają jego potrzebom oraz specyfice branży w jakiej działa. Obsługujemy firmy działające zarówno na rynku polskim, jak i wchodzące na rynki zagraniczne. Nasi specjaliści realizują projekty dla przedsiębiorstw będących na początku swojej drogi, a także dojrzałych firm, będących liderami w swoich branżach.

CO ROBIMY


EKSPORT

Zajmujemy się kompleksową obsługą firmy w zakresie rozpoczęcia działań eksportowych, a także rozszerzenia dotychczasowej polityki eksportowej. Nasi specjaliści analizują sytuację partnera biznesowego, jego potencjał, dobierają odpowiednią strategię, a następnie przystępują do jej realizacji.

W ramach współpracy wykonamy dla Państwa wszystkie niezbędne działania, które doprowadzą do rozpoczęcia współpracy z partnerami biznesowymi z konkretnych rynków docelowych. Dostarczamy analizy rynku i konkurencji na wskazanych rynkach, tworzymy ofertę dopasowaną do konkretnego rynku zagranicznego, dobieramy i selekcjonujemy partnerów biznesowych, obsługujemy transakcje, a także kreujemy markę klienta pod kątem rynku docelowego.

Nasza oferta obejmuje:

 • Opracowanie kompleksowej strategii eksportowej.
 • Doradztwo w wyborze rynków docelowych i badanie szans wejścia na wybrane rynki.
 • Wyszukanie potencjalnych partnerów handlowych na rynkach zagranicznych oraz zbudowanie sieci kontaktów.
 • Prowadzenie negocjacji handlowych.
 • Outsourcing sprzedaży eksportowej.
 • Stworzenie wzornictwa produktów
 • Wsparcie prawne podczas ekspansji na nowe rynki docelowe.
 • Zorganizowanie misji gospodarczych oraz spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.
 • Kompleksową organizację wyjazdów na zagraniczne imprezy targowo- wystawiennicze.
 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działań eksportowych.FINANSE

Ofertę kierujemy do partnerów, którzy poszukują merytorycznego wsparcia w tym obszarze, a jednocześnie otwarci są na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania. Wspieramy partnerów w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, sporządzenia analiz finansowych, zarządzania finansami projektów,

obsługi transakcji, a także badania kondycji finansowej i perspektyw rozwoju. Decyzje strategiczne i operacyjne , które podejmowane są w każdym przedsiębiorstwie, powinna poprzedzać kompleksowa analiza firmy, a także otoczenia w jakim funkcjonuje.

Nasza oferta obejmuje zarządzanie finansami w obszarze:

 • zarządzania i optymalizacji kosztów,
 • zarządzania rentownością sprzedaży,
 • optymalizacji wykorzystania zasobów firmy,
 • budżetowania,
 • wykonywania analiz finansowych na potrzeby kadry zarządzającej przedsiębiorstwem,
 • pozyskania środków od Instytucji na bieżącą działalność.


FUNDUSZE UE

Profesjonalnie przygotowujemy i zarządzamy projektami dofinansowanymi ze środków unijnych. Wspieramy klientów rozwijających swoją działalność, a przede wszystkim wprowadzających innowacyjne rozwiązania. Skupiamy się na projektach inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych(B+R), wspierających rozwój eksportu,

szkoleniowych, informatycznych, a także dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii(OZE).

Pozyskujemy dotacje w zakresie:

 • wsparcia działalności eksportowej firmy,
 • e-biznesu i systemów B2B,
 • projektów badawczo-rozwojowych,
 • projektów inwestycyjnych polegających na rozbudowie i wyposażeniu firmy,
 • inwestycji w OZE.


MARKETING

Naszym partnerom pomagamy zbudować i realizować efektywne strategie marketingowe, które przekładają się na maksymalizację zysku oraz spójny wizerunek firmy. Proponowane przez nas działania każdorazowo zorientowane są na osiągnięcie zdefiniowanych celów.

Budujemy marki biznesowe oraz realizujemy strategie komunikacji. Nasze działania dotyczą zarówno rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych.

Nasza oferta obejmuje:

 • opracowanie analiz i raportów pozwalających podejmować optymalne decyzje w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • badania marketingowe,
 • prowadzenie kampanii marketingowych i akcji promocyjnych,
 • tworzenie programów lojalnościowych,
 • budowanie marki pod kątem wejścia zarówno na polski, jak i zagraniczny rynek,


ZARZĄDZANIE

Pomagamy wyznaczyć kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, a następnie realizować przyjętą strategię. Wspieramy osoby zarządzające przedsiębiorstwami w formułowaniu misji oraz odpowiedniej ścieżki rozwoju. Wierzymy, iż przyjęcie odpowiedniej strategii, jest podstawą osiągnięcia sukcesu.

Pomagamy również optymalizować bieżącą działalność firm(doradztwo operacyjne), aby poprawić efektywność ich działań. Dokonujemy szczegółowych analiz i badań, aby wdrożyć sprawny model organizacyjny. Nasze działania pozwalają redukować koszty, a także zwiększać zyski przedsiębiorstwa.